Vítáme VásCo dělámeKdo jsmeProjekt SIMGAMEAktualitySeminářee-learningKontakt
Inhouse seminářeProjectPlannerPresenterModerátorEkonomika pro neekonomySimulace "SPIELE s.r.o."Workshop
Učební obsahyUčební cíleCílová skupinaPrůběh seminářeOhlasy
 
 

 
  Semináře

Podniková ekonomika pro neekonomy

ManagementBusiness - dynamická simulace podnikově-ekonomického rozhodování

ManagementBusiness je ekonomická simulační hra.

Metoda simulace vychází z předpokladu, že přímá zkušenost s problematikou a především emotivní prožitky lépe fixují získané znalosti. Nejde jen o to vybavit účastníky teoretickými znalostmi, ale naučit je tyto používat a kombinovat.

Hra názorně ukazuje finanční a hmotné toky uvnitř firmy a přibližuje základy řízení.
Účastníci prožívají skupinově dynamický proces. Simulace nabízí vyzkoušení nových cest, účastníci nejsou svázáni omezenou nabídkou řešení, jak je tomu např. při PC-simulacích.Tato simulace nabízí učební prostředí pro zvládání dynamických a komplexních podmínek dnešního pracovního života.
Každý tým jedná jako podnikový management v konkurenci k ostatním podnikům-týmům. Účastníci si ve hře vybírají manažerskou roli (marketingový, výrobní, finanční a nákupní manažer), na základě které musí plnit určité úkoly, jedná se však o týmovou práci, takže i když mezi členy týmu dochází ke specializaci na určitou oblast, musí velmi úzce spolupracovat a mají velmi dobrý přehled o práci ostatních členů týmu.

Stejně jako v opravdovém životě jsou trvale úspěšné pouze ty týmy, které spojují tržní orientaci a podnikovou ekonomiku s kreativní týmovou prací. V rámci týmové práce jsou vyvíjeny strategie tržní orientace. Úspěšnost týmů lze pozorovat několik let na základě ročních uzávěrek. Trénink trvá několik simulovaných ročních cyklů.

 
     

Copyright © 2003 CONSIM s.r.o. All rights reserved.
Publishing system WebGet © 2003 IT STUDIO s.r.o.

 


Consim.cz - na úvodní stranu Deutsch Version Česká verze