Vítáme VásCo dělámeKdo jsmeProjekt SIMGAMEAktualitySeminářee-learningKontakt
Inhouse seminářeProjectPlannerPresenterModerátorEkonomika pro neekonomySimulace "SPIELE s.r.o."Workshop
Učební obsahyUčební cíleCílová skupinaPrůběh semináře
 
 

ModeratorCockpit©
 
  Moderátor

Učební obsahy

Hledání, nalezení a prosazení řešení při poradách a workshopech

- procvičit metody řízení komunikačního procesu skupiny
- procvičit používání moderačních technik a pomůcek
- lépe pochopit skupinové procesy a získat jistotu v jejich řízení
- procvičit strukturování a vizualizaci průběhu diskuse
- podpořit sebejistotu ve vystupování před skupinou
- získat zpětnou vazbu od trenérů a od skupiny


Účastníci bezprostředně prožijí, poznají a procvičí působení jednotlivých moderačních technik a naučí se používat ty nejúčinnější postupy s ohledem na téma, skupinu a cíl. Zlepší svou kompetenci v moderování pracovních a diskusních skupin a ve vedení porad. Při videotrainingu přehodnotí svou řeč těla a naučí se ji účinně používat v komunikaci. Dozvědí se, jak se na moderaci připravit, jaké jsou zásady, naučí se aktivně naslouchat, strukturovat témata, vizualizovat procesy a jejich výsledky, řídit procesy skupinové dynamiky a řešit konfliktní situace. Účastníci si vyzkouší nejdůležitější metody a nástroje na vlastních příkladech.

Metody používané v tomto tréninku

- individuální a skupinová práce
- praktická cvičení, modelové situace
- videotraining a analýza videozáznamu
- vizualizace moderačních kroků, strukturování tématu
- moderovaná diskuse
- skupinová analýza, reflexe, sebehodnocení, zpětná vazba
- výklad / teoretické vstupy

 
     

Copyright © 2003 CONSIM s.r.o. All rights reserved.
Publishing system WebGet © 2003 IT STUDIO s.r.o.

 


Consim.cz - na úvodní stranu Deutsch Version Česká verze