Vítáme VásCo dělámeKdo jsmeProjekt SIMGAMEAktualitySeminářee-learningKontakt
Inhouse seminářeProjectPlannerPresenterModerátorEkonomika pro neekonomySimulace "SPIELE s.r.o."Workshop
 
 

Plánování termínů a zdrojů
 
  Semináře

Simulace "SPIELE s.r.o."

Koncem 20. století prodělalo hodně průmyslových podniků a poskytovatelů služeb změnu: typickým způsobem práce již nejsou průběžné výrobní procesy; pro tvorbu hodnot je jako nástroj nové orientace a rozvoje vědomě používán projektový způsob práce a projektové úkoly.

Stálá liniová organizace ve firmách - většinou členěná na oblasti a oddělení – není dobře připravena na realizaci projektů. Projekty narušují běžný provoz . . . . a obráceně. Jako zodpovědný za tento stav je označován projektový manažer, kontaktní osoba zadavatele projektu.

Projektoví manažeři sestavují v rámci své dočasné organizace kromě jiného plán personálního nasazení. Hlavní potíž je přitom ve vzájemných závislostech plánování termínů, zdrojů a nákladů. Často jsou pracovníci přetěžováni a mají dojem, že jejich osobní kapacita a časové omezení jejich pracovního dne nehrají při plánování projektu žádnou roli.

Projektoví manažeři jsou sváděni k "projektovému egoismu", vidí úspěch svého projektu jako nejvyšší cíl - tím ale musí být úspěch firmy!

Aby byla tato priorita podnikových výsledků zajištěna, potřebují projektoví manažeři nástroj, Enterprise-Resource-Planning-System (ERP) a potřebují si uvědomit, že fungující plánování zdrojů lze dělat pouze na úrovni celé firmy.

Proto byla nově vyvinuta stolní hra "SPIELE s.r.o." jako simulační nástroj pro použití při našich seminářích a workshopech na téma Projektový management. Znázornění plánování termínů se zakládá na sloupcovém znázornění (GANTT) běžných softwarových nástrojů pro projektový management. Personální zdroje jsou znázorněny různobarevnými figurkami a jsou přiřazovány jednotlivým balíkům pracovních činností. Samozřejmě jsou tito pracovníci fiktivní firmy k dispozici pouze omezeně a jsou kromě toho zapotřebí i v paralelně běžícím projektu. Přehledná vizualizace zdrojů vzájemně si konkurujících projektů ukazuje velmi názorně, jak jsou pracovníci přetěžováni z důvodu chybějící koordinace mezi projekty, jak nemohou být dodrženy přislíbené termíny... V rámci semináře je vypracováno a znázorněno i řešení a vypadá stejně, jako ve firmách: komunikace, ochota ke kompromisu při vytížení a záměr společně vyhrát.

Autor: Dipl.-Ing. Helmut Berger zSPM, CONSIM Austria

 
     

Copyright © 2003 CONSIM s.r.o. All rights reserved.
Publishing system WebGet © 2003 IT STUDIO s.r.o.

 


Consim.cz - na úvodní stranu Deutsch Version Česká verze