Vítáme VásCo dělámeKdo jsmeProjekt SIMGAMEAktualitySeminářee-learningDownloadKontakt
Vývoj SIMGAME: Project PartnerDiseminace SIMGAME: Olomouc
 
 

NOVINKY E-MAILEM
Chci se přihlásit
k odběru novinek:


 
  Projekt SIMGAME

Diseminace SIMGAME: Olomouc

Projekt "Ekonomické procesy v podniku názorně a zajímavě"

Cílem projektu je rozšířit znalosti pedagogů z odborných škol v oblasti zavádění inovativních metod výuky, zatraktivnění výuky a zvýšení její efektivity.

Metoda manažerských her/simulací syntetizuje dílčí všeobecné a odborné poznatky, vytváří komplexní náhled na podnikání a podnikové činnosti, rozvíjí schopnosti ekonomického myšlení, sociální komunikace, schopnost učit se a přizpůsobovat se novým úkolům a situacím. Metoda simulace vychází z předpokladu, že přímé zkušenosti s problematikou fixují získané znalosti výrazně lépe. Absolventi škol jsou v současnosti sice dostatečně vybaveni teoretickými znalostmi, ale neumí je používat a kombinovat. Tomuto cíli by se měli používáním simulační metody výuky žáci přiblížit. Pedagogové budou vyškoleni pro užívání hry/simulace SIMGAME. Projekt probíhá v rámci operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Doba realizace projektu: 1.4.2009 - 30.6.2010.
Více info o projektu ZDE

 

Foto z prvního tréninku učitelů - seznámení se s hrou SIMGAME, statická verze.

Foto z realizace simulace SIMGAME se studenty - Gymnazium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola Přerov; simulaci se studenty vedla Mgr. Lucie Charvátová, účastník tréninku učitelů: obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4

Paní Mgr. Charvátová na webových stránkách školy píše:
Ekonomické procesy v podniku názorně a zajímavě“

Dne 2.11. 2009 se vybraní studenti zúčastnili blokové výuky „Ekonomických procesů v podniku názorně a zajímavě“. Tato forma vzdělávání je založena na stolní hře, která simuluje chod reálného podniku, a studenti tak mají možnost porozumět systému daného podnikatelského subjektu. Navíc mají možnost osvojit si podnikově ekonomické pojmy a nabyté vědomosti mohou ihned vyzkoušet v simulované praxi. Hra podporuje podnikatelské myšlení, pomáhá pochopit základy finančně ekonomické struktury firmy, podporuje týmovou práci, komunikaci a myšlení v souvislostech.

Šestihodinová výuka byla rozdělena do několika částí: 1) vznik „fiktivní firmy“, volba oboru podnikání, prezentace jednotlivých týmů, 2) teoretická část – seznámení s nejdůležitějšími pojmy, 3) seznámení s hrou SIMGAME – sestavení hrací plochy a zadání jednotlivých úkolů, 4) odehrání jednoho roku fungování „fiktivní firmy“, 5) reflexe – zhodnocení celé výuky a praktického provedení.
 
Studenti se nejprve rozdělili do čtyř skupin po čtyřech. V rámci skupin si každý zvolil svou manažerskou pozici. Jednotlivé týmy dostaly za úkol vytvořit logo firmy, sepsat strategie firmy a svou firmu představit. Pracovalo se zejména s flipcharty a fixami. Potom následovaly jednotlivé prezentace.
V průběhu teoretické části výuky byli studenti seznámeni s nejvíce používanými pojmy v podnikové ekonomice. K tomu účelu byly využity dataprojektor, počítač a látka zpracovaná v elektronické podobě.
Poté následovalo seznámení se samotnou hrou. Sestavili jsme hrací plochu a společně jsme odehráli první kvartál chodu dané „fiktivní firmy“. Další tři kvartály studenti odehráli sami.
 
Naše škola není přímo zaměřena na výuku „fiktivní firmy“, účetnictví, marketingu a jiných podnikově-ekonomických předmětů, přesto mohu říci, že se naši studenti tohoto úkolu shostili s patřičnou odvahou a přirozeným umem. Cíle dne byly zcela splněny, a myslím si, že si studenti vytvořili reálnou představu o podnikání a jeho rizicích.

 

Informace o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je možné nalézt:
na stránkách MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na internetovém portálu Olomouckého kraje nebo na stránkách ESF v ČR.

 
     

Copyright © 2003 CONSIM s.r.o. All rights reserved.
Publishing system WebGet © 2003 IT STUDIO s.r.o.

 


Consim.cz - na úvodní stranu Deutsch Version Česká verze