Vítáme VásCo dělámeKdo jsmeProjekt SIMGAMEAktualitySeminářee-learningKontakt
Naše metodaPrezentaceProjectManagementPodniková ekonomika
Manažer projektuProjektová rizikaProjektový týmAnalýza okolíPM-CoachingCertifikace IPMA
 
  
  Manažer projektu

Nejdůležitější úlohy

Vedení a motivace. Vedle vedení projektu má vedoucí projektu také za úkol motivovat tým. Pouze když jsou spolupracovníci dobře sehráni mezi sebou a na zadání, bude práce efektivní a úspěšná.
Přitom je třeba překonat několik překážek.
Podstatná součást vedoucí činnosti je kooperace v rámci celého projektového týmu. Lidé z nejrůznějších oblastí a hierarchií musí interdisciplinárně spolupracovat tak, aby byly dosaženy cíle projektu.

To není vždy jednoduché a je zde spoustu prostoru pro zádrhele:
Spolupráci ztěžují rozdílné náhledy na stanovené projektové cíle, různé názory na postupy a priority, útvarový egoismus a osobní napětí.
Tyto různé věcné a osobní potřeby spolupracovníků musí vedení projektu skloubit dohromady.

1. Zacházení s komplexitou
Vedoucí projektu musí chápat, co patří k projektové zakázce a co ne. Musí si pro sebe stanovit, jaké aspekty musí být zohledněny a jakým dopadům z pohledu podnikového, osobního, organizačního, odborného a technologického musí být věnována pozornost.

2. Utváření inovativních procesů
Vedení projektu se má postarat o kreativní pracovní klima. Musí zajistit, aby dotčení nepřistupovali k novým řešením s odporem a vyjasnit, odkud obdrží projekt v těžkých fázích podporu.

3. Zacházení s nejistotou
Komplexita uvnitř projektu a vydávání se novými cestami vede často k nejistotám v týmu. Vedení projektu by mělo vědět jak s tím nakládat tak, aby byl tento neklid zmírněn. Zde je důležité vědět, kdo musí být bezpodmínečně informován a jak zacházet s novými způsoby řešení.

4. Zavádění nových pravidel práce
Inovace a kreativita znamenají v určitém rámci i neklid. Vedení projektu by mělo cílenou organizací nastavit struktury, které z toho plynoucí nejistoty omezují. Tyto struktury by mohly být například nová pravidla práce a "pravidla hry" pro tým.

5. Vedení interdisciplinárního týmu
Zde platí: formovat tým, dát dohromady spolupracovníky, utvořit synergické efekty a zapojit do projektu např. pracovníky, kteří působí jen "neúředně". Zde je důležité poskytnout těm "neúředním" určitou roli mezi specialisty.
 
     

Copyright © 2003 CONSIM s.r.o. All rights reserved.
Publishing system WebGet © 2003 IT STUDIO s.r.o.

 


Consim.cz - na úvodní stranu Deutsch Version Česká verze