Vítáme VásCo dělámeKdo jsmeProjekt SIMGAMEAktualitySeminářee-learningKontakt
Naše metodaPrezentaceProjectManagementPodniková ekonomika
Manažer projektuProjektová rizikaProjektový týmAnalýza okolíPM-CoachingCertifikace IPMA
 
 

 
  ProjectManagement

Rizika rozpoznat, omezit a zamezit

O rizicích se v projektovém managementu hovoří v zásadě u všech co se týče důsledků předem neměřitelných událostí, které mohou oddálit nebo ohrozit projektový úspěch. Riziko může nastat neočekávaně. Ale často je předem předvídatelné.

Uvědomte si, že projekt je "sociální systém".
Projektová rizika vznikají často "třením" mezi členy týmu.

První krok analýzy rizika je nalezení rizika. Cílem je identifikovat všechna myslitelná nebezpečí, která by mohla ohrozit projektový úspěch.

Malá příčina - velké důsledky
Protože v řetězových reakcích mohou z velmi malých rizik vzniknout značné škody, měla by být na začátku každého projektu bezpodmínečně provedena analýza rizik. Čím vyšší je pravděpodobnost příčiny rizika, tím pravděpodobněji samotné riziko nastane. Při plánování tedy platí na jedné straně zamezit možné příčíně a na druhé straně omezit možnou škodu.

Riziko - odhad nákladů
Velmi prakticky vypadá kalkulace rizika takto: v tabulce pro každou pracovní činnost jsou uvedena myslitelná rizika, jakými opatřeními je lze omezit, co stojí jednotlivá opatření a jak velká je náročnost tato opatření realizovat. Z toho zhruba vyplyne, zda je náročnost a náklady v poměru k možným škodám a podle toho můžeme pak jednat.

Pozorování každé pracovní činnosti

  • Jaká možná rizika nebo problémy existují?
  • S jakou pravděpodobností nastanou?
  • Jaký dopad by měla škoda?
  • Myslitelné příčiny: opatření k zamezení příčin
    Kolik stojí tato opatření?
  • Myslitelné škody: opatření k omezení škod
    Kolik stojí tato opatření?

V průběhu projektu je důležité neustále přehodnocovat tabulky rizik. Často se rizika díky novým informacím nebo vývoji rozplynou ve vzduchu - a nebo se objeví nová rizika.

 
     

Copyright © 2003 CONSIM s.r.o. All rights reserved.
Publishing system WebGet © 2003 IT STUDIO s.r.o.

 


Consim.cz - na úvodní stranu Deutsch Version Česká verze