Vítáme VásCo dělámeKdo jsmeProjekt SIMGAMEAktualitySeminářee-learningKontakt
Naše metodaPrezentaceProjectManagementPodniková ekonomika
SeminářWorkshopSimulaceTrénink
 
 

 
  Naše metoda

Simulace

Nehovoříme o počítačových simulacích. Simulace obsahuje prvky semináře, tréninku a workshopu.

Při simulacích jsou procvičovány odborné vědomosti, sociální kompetence a strategické vědomosti.
V průběhu simulace se lze dozvědět podstatné souvislosti odborné oblasti za pomoci zkušenosti, intuice a inteligence – stejně jako při zvládání každého nového úkolu nebo vypracování nového projektu.

Účastník je povzbuzován k tomu, aby řešil nejprve podstatu problému a vyvíjel společně se svým týmem koncepci k řešení problému. Je nacvičováno jednání přesahující odborné oblasti a interdisciplinární myšlení. Budoucím řídícím pracovníkům, ale často i zkušeným technickým a obchodním manažerům, chybí zkušenost procesně-orientovaného pohledu/způsobu vidění – tzn., při svých rozhodováních nemohou využít již prožitou zkušenost.

Chování účastníků v simulaci zrcadlí/odráží jejich chování v reálném pracovním životě.
Změny chování mohou účastníci v průběhu simulace vyzkoušet a okamžitě získat pozitivní
zpětnou vazbu. Chyby jsou dovoleny – jsou dokonce žádány. Protože z vlastních chyb se učíme nejlépe.

Simulace jsou jednou z nejefektivnějších forem vzdělávání dospělých.
Od lektora, který simulaci vede, jsou vyžadovány stejné kompetence jako od vedoucího semináře, trenéra a moderátora. Simulaci často vedou dva trenéři, aby bylo možno na základě jejich odborné a procesní kompetence zprostředkovat účastníkům odborné vědomosti, strategické vědomosti a metodickou kompetenci.

Simulace obsahují všechny prvky semináře, workshopu a tréninku. Při simulaci jsou získávány nové vědomosti, které jsou uvedeny do souvislosti s již získanými vědomostmi. V týmové práci jsou nově získané vědomosti prohlubovány a dále zlepšovány novými strategickými vědomostmi. Naše zkušenost je taková, že metodickou kompetenci nelze získat odděleně od konkrétních učebních obsahů a obráceně platí – odborné vědomosti bez konkrétní aplikační kompetence zůstávají suchou teorií. Tuto skutečnost nejlépe popsal jeden student programu MBA po účasti na podnikově-ekonomické simulaci: "Teprve teď mi je jasné, co jsem se celý rok bifloval!"

 

 
     

Copyright © 2003 CONSIM s.r.o. All rights reserved.
Publishing system WebGet © 2003 IT STUDIO s.r.o.

 


Consim.cz - na úvodní stranu Deutsch Version Česká verze