Vítáme VásCo dělámeKdo jsmeProjekt SIMGAMEAktualitySeminářee-learningKontakt
Inhouse seminářeProjectPlannerPresenterModerátorEkonomika pro neekonomySimulace "SPIELE s.r.o."Workshop
 
 

 
  Semináře

Inhouse semináře

Všechny naše tréninky jsou strukturovány na základě projektově orientovaného způsobu práce:

- projektová organizace (ProjectPlanner)
- projektová komunikace (ProjectManager)
- projektový marketing (Presenter)
- finanční controlling (ManagementBusiness)
- řízení skupinové komunikace (Moderator)

Jednotlivé vzdělávací moduly mohou být stavebnicově kombinovány.

Při našich simulacích si účastníci osvojují tématické odborné vědomosti a především jak tyto vědomosti používat. Naše semináře se zakládají na přesvědčení, že izolovaný seminář ke zdokonalení metodických a klíčových dovedností (jako týmová práce, komunikace, vedení jednání, moderace, empatie, zacházení s konflikty...) bez vazby na odborné učební obsahy není efektivní. Ve všech námi nabízených trénincích je procvičování těchto měkkých dovedností zastoupeno – paralelně se získáváním odborných znalostí (prezentační dovednosti, řízení projektů, finanční řízení).

Při našich seminářích se účastníci učí na praktických příkladech každodenní praxe. Účastníci si po teoretických vstupech mohou nově získané vědomosti okamžitě prakticky vyzkoušet, projít fází reflexe a analyzovat dosažené výsledky a chybná rozhodnutí, navrhnout zlepšení a získat zpětnou vazbu. Chyby jsou v chráněném prostředí tréninku dovoleny a dokonce žádány. Vysoký a reálný charakter prožitého podporuje trvalejší osvojení nabytých vědomostí. Naše didaktická koncepce zohledňuje ve vysoké míře potřeby vzdělávání dospělých.

 
     

Copyright © 2003 CONSIM s.r.o. All rights reserved.
Publishing system WebGet © 2003 IT STUDIO s.r.o.

 


Consim.cz - na úvodní stranu Deutsch Version Česká verze